3DQ KennisAlliantieAanleiding

Op 25 maart 2020 zijn we gestart met het ontwikkelen en testen van diverse types volgelaatsmaskers die met behulp van een adapter gekoppeld kunnen worden aan een P3-filter met schroefaansluiting, zoals die veel gebruikt wordt in de asbestbranche. Aanleiding hiervoor was onder andere dat we op internet een foto zagen uit Italië, waar in een ziekenhuis een Corona-patiënt een dergelijk masker op was gezet en met een 3D geprint koppelstuk was verbonden aan een ademhalingsapparaat. Dit bracht ons – en naar ondertussen is gebleken vele anderen - op het idee om te bekijken of we ook een dergelijke combinatie (masker – adapter – filter) konden ontwikkelen en testen waarbij het als een PBM kon dienen voor zorgverleners. Op dat moment werd namelijk aangegeven dat er een (beginnend) tekort was aan mondkapjes.

Net als velen kochten we een paar Decathlon maskers, downloaden we het 3D model van Ocean Reef, de fabrikant van het 1e model dat Decathlon heeft verkocht en gingen we aan de slag met ontwikkelen, testen, doorontwikkelen, testen etc ect. In beginsel voegden we expertise uit de professionele 3D-Printing-Protyping-wereld en expertise over airflow, facefit-testen, wetgeving en normen m.b.t. adembescherming etc samen.

De Samenwerking

Op 28 maart 2020 hebben we de samenwerking opgezocht met een aantal andere initiatieven, waarmee we pro-actief kennis zijn gaan delen. Dit waren onder andere het Air-Wave consortium (www.air-wave.org), Covid Lifesaver Mask (www.COVIDlifesavermask.com) en later ook Snorkel Mask 4 Life (Snorkel Mask 4 Life).

Na vele uren ontwikkelen en testen hebben we onze onderzoeksresultaten in een memo gezet en via deze website gedeeld met derden. Ook besloten we om sets aan te bieden aan medewerkers van bedrijven, die niet tot de zorgsector behoorden, geen mondkapjes of andere alternatieve adembescherming hadden. We richtten ons vanaf begin bewust niet op de zorgsector omdat de andere genoemde initiatiefnemers zich daarop richtten. Wij wilden dus het alternatief worden voor de overige sectoren.

De 3DQ sets

Op onze websites boden we sets te koop aan, tegen kostprijs, omdat we deze ontwikkelfase vanuit een Non Profit basis zijn gestart. In alle eerlijkheid moeten we erkennen dat we op dit moment (medio april 2020) circa 20 sets verkocht hebben, waarvan het overgrote deel Professionele Asbestmaskers betreft. Gewoon omdat de Scott Vision2 sets kwalitatief veel beter zijn. Aangezien we met onze vaste toeleverancier een goede deal hebben gesloten, is het prijsverschil slechts een paar tientjes, dus voor klanten meteen interessant. Nog belangrijker in deze is, dat de maskers veel meer comfort hebben en dat sommige personen met een Decathlon masker niet door de Face Fit Test heen kwamen (norm = 1000), omdat ze een baard hadden of geen regulier Europees gezicht.

Veilige filters

We zagen vervolgens op internet en op tv vele mede-initiatiefnemers een ander soort filter gebruiken. Deze HME-filters zijn blijkbaar volop voorhanden in de ziekenhuizen. Op verzoek van enkele anesthesiologen en partijen uit de duiksector, zijn we ook combinaties (snorkelmasker – adapter – HME filter) gaan testen. Hieruit bleek dat geen enkele combinatie met een HME filter de norm van 1000 behaalde in de Face Fit Test. Vervolgens hebben we onze focus verlegd op het ‘ontmaskeren‘ van de lage scores die de combinaties Masker-Adapter-HME filters scoorden. We hebben zeer veel tests gedaan en de scores pro actief gedeeld met bovenstaande organisaties. O.a. CovidLifeSaverMask, dat gebruik maakt van passieve beademing via een HME filter hebben we op de hoogte gesteld van onze scores.

Op dit moment zijn we nog aan het testen wat de oorzaak hiervan is , waarbij de hypothese als volgt luidt: “ een combinatie van een volgelaastmasker – adapter – HME filter scoort (ver) beneden de norm van 1000 (Facefit test score) omdat de weerstand van het HME filter als gevolg van het smalle buisje (diameter) hoger is, dan de weerstand die het masker op het gezicht heeft.” Een tweede hypothese luidt: “ een combinatie van een volgelaastmasker – adapter – HME filter scoort (ver) beneden de norm van 1000 (Facefit test score) omdat het HME filter niet bestand is tegen de hoge aanzuigkracht die een gemiddeld persoon uitoefent aan de aanzuigzijde, waardoor de (zeer) kleine (parafine)deeltjes als het ware door het HME filter heen worden getrokken. Wij verwachten op dit moment dat we de eerste hypothese onderbouwd kunnen krijgen met testresultaten en de tweede niet.


Expertise

Na vele contactmomenten met andere initiatieven, als ook met vele inmiddels gecontacteerde experts, blijkt dat wij in onze aanpak enigszins verschillen. Zo hebben wij, vanaf het eerste moment, continu de beschikking gehad over de medewerking van een erkende en gecertificeerde Face Fit Tester, inclusief bijbehorende FaceFitTest-apparatuur (PortaCount Pro). Daarbij hebben we ook vanaf het begin continu de beschikking gehad over alle soorten van 3D printapparatuur (inclusief verschillende soorten Filamenten en Resins). Ook blijven wij vasthouden aan de normen en wetten zoals die gelden in de asbestbranche c.q. de Arbeidsomstandighedenregeling, omdat die leidend is en veilig wordt geacht in de Asbestbranche.

Voor de duidelijkheid, de expertise die in onze memo’s staat, komt ondertussen af van veel meer personen en partijen dan wijzelf. Ook asbestexperts, HVK-ers met microbiologische expertise, HSEQ-managers bij laboratoria hebben input gegeven. Ook van anesthesiologen, die hun eigen uitvinding door ons hebben laten testen, hebben we de nodige input en attributen ontvangen. Omdat er behoefte bestaat uit andere landen in onze memo met onderzoeksresultaten, hebben we deze in diverse talen vertaald. Op dit moment wordt er gewerkt aan nog meer vertalingen.

We blijven doorgaan met testen en ontwikkelen, omdat we voor ons gevoel nog niet klaar zijn. Zo zijn we, op verzoek van anesthesiologen, bezig met ontwikkelen en testen van halfgelaatsmaskers. Echter, omdat virusdeeltjes ook via de slijmvliezen van de ogen het lichaam kunnen binnendringen, zal deze ontwikkelfase naar verwachting langer duren dan die bij een volgelaatsmasker.

Advies aan bedrijven die uit lockdown komen

Horeca, kappers en paramedici mogen binnenkort weer open, maar hoe? Laatste dagen krijgen we veel verzoeken van kappers en paramedici wiens bedrijf nu gesloten is, maar die binnenkort de deuren weer waarschijnlijk kunnen openen. “Wij voorzien ze van een eerlijk en praktisch advies en helpen ze eventueel mee met het aanpassen van hun zaak”, aldus mede-initiatiefnemer Dennis Kierkels. De belangrijkste adviezen die 3DQ heeft voor deze bedrijven:

  1. “Ventileer je ruimte goed. Zet als het kan alle ramen open, laat het lekker doorluchten. Als het kan, ga buiten aan het werk. Daar worden de concentraties virusdeeltjes enorm snel verdund, waardoor het risico op blootstelling en besmetting drastisch wordt verminderd.
  2. Bescherm jezelf en je medewerkers goed”. Afhankelijk van de situatie is dat een mondkapje, een halfgelaatsmasker of iets anders.
  3. Steriliseer equipment waarmee je medewerkers en//of je klanten in contact komen.
  4. Wanneer ergens tegelijkertijd veel klanten over de vloer komen, adviseren wij om op momenten dat er niemand is, de lucht goed te laten filteren.
  5. Een van onze partners heeft daar speciale afzuigsystemen voor, die minuscule stof- en virusdeeltjes uit de lucht filteren. Op dit moment worden zulke apparaten in diverse ziekenhuizen worden ingezet op Corona-afdelingen”
“Uiteraard is iedere werklocatie net weer iets anders, maar voor alles vinden we wel een oplossing!“

Voor advies, neem contact met ons op via info@3dq.nl.

Team 3DQ.nl

Let op met HME filters

Uit onze testen blijkt dat er geen enkele combinatie masker-adapter-HME filter voldoet aan de geldende normen die bij adembescherming worden toegepast. Testresultaten tonen aan dat er binnen in het masker teveel deeltjes waargenomen worden, zelfs al gebruiken we een professioneel asbestmasker, met een nauwsluitende adapter in combinatie met een HME filter. We zijn nog bezig te achterhalen waar hier de oorzaak ligt.3DQ.nl is voortgekomen uit een samenwerking tussen:Contact details

Uitgiftepunt 3DQ.nl
John F. Kennedylaan 236A
5981 WX Panningen

www.3dq.nl

3D Printing Limburg
Engelmanstraat 13
6086 BA Neer

+31 (0)850 642 333
info@3dprintinglimburg.nl www.3dprintinglimburg.nl

Q-Beng BV
John F. Kennedylaan 256
5981 WX Panningen

+31 (0)77 306 17 82
info@q-beng.nl
www.q-beng.nl

Algemene Voorwaarden© 2024 | Website developed & designed by Wabbes Websites & Apps